جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

بایگانی‌های فرهنگیان - صفحه 3 از 4 - جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

 • مبدا: قزوین

  جابجایی دبیر مطالعات از قزوین به اردبیل

  1398-09-26
 • مبدا: فارس

  جابجایی آموزگار خانم از زرقان به شیراز

  1398-09-26
 • مبدا: زنجان

  جابجایی زنجان با قزوین

  1398-09-25
 • مبدا: تهران

  دبیر عربی از منطقه 11 تهران به آمل مازنداران

  1398-09-22
 • مبدا: البرز

  دبیر شیمی از هشتگرد به یاسوج

  1398-09-21
 • مبدا: گلستان

  دبیر تربیت بدنی از گنبد کاووس به رودهن یا پردیس یا دماوند

  1398-09-21
 • مبدا: تهران

  دبیر ریاضی از منطقه 15 تهران به مشهد

  1398-09-21
 • مبدا: فارس

  جابجایی از عشایر به فیروزاباد

  1398-09-19
 • مبدا: اصفهان

  دبیر ریاضی خانم از نایین به بن رود و جلگه و اصفهان

  1398-09-16
 • مبدا: تهران

  دبیر عربی از بهارستان تهران به مشهد

  1398-09-16
 • مبدا: قزوین

  دبیر مطالعات از قزوین به ادربیل و آذربایجان شرقی

  1398-09-16
 • مبدا: تهران

  دبیر انگلیسی از نسیم شهر تهران به مازندران

  1398-09-16
 • مبدا: تهران

  آموزگار ابتدایی خانم از پردیس تهران به لواسان

  1398-09-14
 • مبدا: خوزستان

  دبیر دینی و عربی خانم از دزفول به قم

  1398-09-14
 • آموزگار خانم از سرخس به سبزوار و نیشابور

  1398-09-13
 • مبدا: مرکزی

  دبیر تربیت بدنی از شازند به لرستان

  1398-09-13