جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

سلام درخواست جابجایی از اسلامشهر تهران به ملایر
با توجه به شرایط بنده مبدا با اکثرا متقاضیان موافقت می کند.
پیام هم میتونید بفرستید..تشکر.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی