جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

تقاضای جابه جایی با همکار فرهنگی مقطع ابتدایی هستم از منطقه عشایر به فیروزاباد.
توی عشایر اغلب شهر های فارس و اطراف رو داره زنگ بزنید دقیق راهنماییتون کنم

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی