جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

جابجایی زنجان با قزوین
از زنجان – خدابنده به قزوین (تمامی شهرستان ها)
رشته علوم تربیتی- روانشناسی بالینی- آموزش و پرورش استثنایی

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی