جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

هنر آموز الکترونیک هستم. در هنرستان به عنو1ن سرپرست بخش مشغول به کار هستم . خواستار جاب جایی از ساوه به اراک یا شازند یا خمین می باشم.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی