جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

بنده در حال حاضر مشغول تدریس زبان انگلیسی در مقطع متوسطه دوم در شهرستان بهارستان شهر نسیم شهر از توابع استان تهران هستم. بنده خواهان جابحایی با یک همکار آقا در استان مازندران هستم. در صورت نیاز حاضر به تغییر مقطع از متوسطه دوم به متوسطه اول نیز می باشم.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی