جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

سید احمد طباطبایی
متقاضی جابجایی از نجف آباد به خمینی شهر یا اصفهان
بنده از طریق آزمون ماده ۲۸ پذیرفته شدم و با ارائه مدارک ایثارگری رسمی شدم

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی