جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب، جابجایی فرهنگیان

توضیحات آگهی

با سلام
اینجانب احمد حسین زهی، دبیر شیمی آموزش و پرورش سیب و سوران بنابر دلایل مشکل ایاب و ذهاب و رفتن به شهر خود متقاضی جابجایی به شهرستان سراوان هستم.
متقاضی جابجا شدن با دبیر شیمی مرد را دارم.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
اگر شخصی آگهی شما را مشاهده کرده و با شما تماس گرفت حتما قرار ملاقات را در اداره آموزش و پرورش گذاشته و از هر گونه پرداخت وجهی تحت هر عنوانی اجتناب فرمائید.
گزارش مشکل آگهی