جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: البرز

  مربی امورتربیتی خواهان جابجایی ازنظرآبادبه کرج

  1399-03-01
 • مبدا: البرز

  جابجايي آموزگار ابتدايي (خانم) از البرز به همدان

  1399-02-18
 • مبدا: البرز

  جابجایی

  1399-02-13
 • مبدا: البرز

  درخواست جابجایی

  1399-02-13
 • مبدا: البرز

  جابجایی آموزگار خانم از البرز به قم

  1398-11-04
 • مبدا: البرز

  جا به جایی آموزگار خانم از البرز به ایلام

  1398-10-08
 • مبدا: البرز

  آموزگار ابتدایی خانم از البرز به گیلان

  1398-10-03
 • مبدا: البرز

  دبیر شیمی از هشتگرد به یاسوج

  1398-09-21
 • مبدا: البرز

  آموزگار خانم از البرز به تهران

  1398-09-12
 • مبدا: البرز

  جابه جایی آموزگار خانم از کرج به یزد

  1398-09-12