جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: گلستان

  انتقال از گنبد کاووس به تهران یا کرج

  1399-02-22
 • مبدا: گلستان

  جابجایی استان گلستان به خراسان رضوی رشته کامپیوتر

  1398-11-25
 • مبدا: گلستان

  آموزگار ابتدایی از گلستان به گیلان (رشت)

  1398-10-05
 • مبدا: گلستان

  دبیر تربیت بدنی از گنبد کاووس به رودهن یا پردیس یا دماوند

  1398-09-21