جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: همدان

  جابجایی به تویسرکان

  1399-02-18
 • مبدا: همدان

  جابجایی از تهران به ملایر

  1399-02-13
 • مبدا: همدان

  انتقال از ملایر به کرمانشاه و تویسرکان

  1398-10-21
 • مبدا: همدان

  جابجایی از اسدآباد به همدان،مریانج، بهار، لالجین، صالح آباد

  1398-09-11