جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: لرستان

  انتقالی از پلدختر به تهران یا کرج

  1399-02-13
 • مبدا: لرستان

  جابجایی دبیر از ازنا به خرم آباد

  1398-11-21
 • مبدا: لرستان

  جابه جایی دبیر از ملارد به خرم آباد یا کوهدشت

  1398-11-12
 • مبدا: لرستان

  دبیر ریاضی از نورآباد لرستان به شهرستانهای تهران

  1398-11-10
 • مبدا: لرستان

  دبیر کاروفناوری از لرستان (الیگودرز) به تهران

  1398-10-27
 • مبدا: لرستان

  جا به جایی از بروجرد به الشتر یا خرم آباد یا نور آباد

  1398-09-10