جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: مرکزی

  جابه جایی معلم از خراسان رضوی به استان مرکزی

  1398-11-27
 • مبدا: مرکزی

  متقاضی جا به جایی از ساوه به سایر شهرهای استان مرکزی

  1398-11-18
 • مبدا: مرکزی

  جابجایی از شهرستان ساوه به شهر اراک یا شهرستان شازند یا فراهان

  1398-11-14
 • مبدا: مرکزی

  جابجایی ساوه به اراک

  1398-11-14
 • مبدا: مرکزی

  جابجایی از ساوه به کرمانشاه یا سنندج

  1398-11-14
 • مبدا: مرکزی

  دبیر تربیت بدنی از شازند به لرستان

  1398-09-13