جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: تهران

  جابجایی ارشد اموزش زبان از منطقه 15 تهران به شهر شیراز

  1399-03-01
 • مبدا: تهران

  جابجایی دبیر مطالعات متوسطه اول از پردیس به قرچک

  1399-03-01
 • مبدا: تهران

  جابجایی

  1399-03-01
 • مبدا: تهران

  تماس بگیرید

  اموزگار ابتدایی مبدا پردیس مقصد تهران

  1399-02-22
 • مبدا: تهران

  انتقال از شهریار به تهران

  1399-02-18
 • مبدا: تهران

  جابه جایی از جواد آباد ورامین

  1399-02-18
 • مبدا: تهران

  جابجایی از تهران به خوزستان

  1399-02-13
 • مبدا: تهران

  انتقالی وجابجایی ازتهران به همدان وبالعکس ازهمدان به تهران

  1399-02-13
 • مبدا: تهران

  تقاضای جابجایی از بهارستان ۱ به تهران

  1399-02-13
 • مبدا: تهران

  انتقال به مازندران آمل

  1399-02-04
 • مبدا: تهران

  جابجایی از شهریار به اسلامشهر

  1399-02-04
 • مبدا: تهران

  جابه جایی از بهارستان ۲(شهرستان استان تهران)به ملارد

  1399-02-04
 • مبدا: تهران

  جابه جایی دبیر ریاضی خانم از منطقه 19 به منطقه 9 یا 5

  1399-01-28
 • مبدا: تهران

  جابجایی آموزگار از شهریار به ارومیه

  1398-12-22
 • مبدا: تهران

  جا به جایی از منطقه ۱۴ تهران به شهرستان های بهارستان یا اسلامشهر یا رباط کریم

  1398-12-11