جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: تهران

  جابجایی دبیر ریاضی از شهریار به ملارد

  1398-12-05
 • مبدا: تهران

  جابجایی مربی پرورشی از ملارد به شهریار

  1398-11-17
 • مبدا: تهران

  جابه جایی دبیر از ملارد به کوهدشت یا خرم آباد

  1398-11-14
 • مبدا: تهران

  دبیر عربی یا معارف اسلامی از کرمانشاه یا کردستان به تهران

  1398-11-14
 • مبدا: تهران

  جابجایی از رباط کریم به خرم آباد یا نورآباد

  1398-10-29
 • مبدا: تهران

  جابجایی معلم از رباط‌کریم به کنگاور

  1398-10-13
 • مبدا: تهران

  جابجایی آموزگار خانم از تهران به همدان

  1398-10-09
 • مبدا: تهران

  جابجایی آموزگار از بهارستان به اسلامشهر

  1398-10-09
 • مبدا: تهران

  جابجایی دبیر مطالعات از تهران به قم

  1398-10-04
 • مبدا: تهران

  دبیر ادبیات فارسی از تهران به استان همدان

  1398-09-27
 • مبدا: تهران

  دبیر عربی از منطقه 11 تهران به آمل مازنداران

  1398-09-22
 • مبدا: تهران

  دبیر ریاضی از منطقه 15 تهران به مشهد

  1398-09-21
 • مبدا: تهران

  دبیر عربی از بهارستان تهران به مشهد

  1398-09-16
 • مبدا: تهران

  دبیر انگلیسی از نسیم شهر تهران به مازندران

  1398-09-16
 • مبدا: تهران

  آموزگار ابتدایی خانم از پردیس تهران به لواسان

  1398-09-14
 • مبدا: تهران

  جابجایی از تهران به مازندران

  1398-09-10