جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
جابجایاب و آگهی های جابجایی فرهنگیان

جابجایاب و آگهی های جابجایی فرهنگیان

یکی از مشکلات موجود برای فرهنگیان و معلمان زحمتکش آموزش و پرورش، مسئله نقل و انتقالات است و بدلایل مختلف برخی از معلمان عزیز نمی توانند به محل مورد نظر خود منتقل شوند. در این شرایط جابجایی با شخص دیگری در محل مورد نظر است، راه حلی مناسب می باشد که هم به نفع طرفین […]